Reduce your energy consumption
Reduce your carbon footprint

โดยแพลตฟอร์ม AIoT Energy Management เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วย
จัดการการใช้พลังงานให้แก่เจ้าของโรงแรม และอาคารได้อย่างอัตโนมัติ


AltoTech ช่วยเจ้าของโรงแรมจัดการทรัพยากรภายในโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดขั้นตอนการทำงาน ลดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 30% 


ปัญหาที่ผู้ประกอบการพบเจอ ?

ปัญหาค่าไฟแพง

◼️ ไม่ทราบว่าค่าไฟฟ้าถูกใช้ไปกับพื้นที่ใดบ้าง และมากหรือน้อยแค่ไหน
◼️ ไม่ทราบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดมีการใช้ไฟฟ้าเยอะ
◼️ อุปกรณ์ไฟฟ้ามีจำนวนมาก ต้องจัดการ
การใช้และวางแผนซ่อมบำรุงอย่างไร
◼️ ไม่มีเทคโนโลยีที่จะช่วยติดตามการใช้พลังงานได้แบบเรียลไทม์

ปัญหาในห้องพัก

◼️ เสียบคีย์การ์ดทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง
◼️ เปิดอุณหภูมิต่ำเกินไป ทำให้มีการใช้ไฟฟ้าเกินความจำเป็น
◼️ ต้องจัดการกับปัญหาความชื้นภายในห้องอย่างไร ให้ไม่เปลืองค่าไฟ
 

ปัญหาในพื้นที่ส่วนกลาง

◼️ ตั้งค่าให้อุณหภูมิคงที่ตลอดทั้งวัน ทั้ง ๆ
ที่จำนวนคนในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากัน
◼️ ต้องเปิดระบบปรับอากาศเมื่อใด จำนวน
เท่าไหร่ จึงจะทำให้ผู้ใช้สถานที่พึงพอใจ และสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าไปได้
พร้อม ๆ กัน

Our Clients

WHAT WE DO

Energy Savings

✔ เทคโนโลยี AI อัจฉริยะช่วยลดการใช้พลังงานสูงสุด 30% โดยการปรับอุณหภูมิ โหมด และการทำงานของระบบปรับอากาศโดยอัตโนมัติ ให้เหมาะสมตามสภาพอากาศภายนอก​ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น
✔ แจ้งปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ เช่น ภายใน
ห้องพัก หรือพื้นที่ส่วนกลาง ว่ามีการใช้ไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด
✔ ระบบ IoT เชื่อมต่อกับ PMS ของโรงแรม เพื่อให้
ระบบปรับอากาศทำงานอย่างอัตโนมัติ ในระหว่างลูกค้าทำการ check-in ก่อนเข้าห้องMobirise
Mobirise
FAST & Open for connectivity

✔ ติดตั้งรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียง 20 นาทีต่อห้อง
✔ เชื่อมต่อระบบได้กับอุปกรณ์หลากหลายประเภท และหลากหลายแบรนด์
✔ สามารถทำงานร่วมกับระบบปรับอากาศได้ทุกประเภท ได้แก่ Chiller, VRV&VRF และ Split-type 
✔ มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบการทำงานของอุปกรณ์ผ่าน Cloud ตลอด 24 ชั่วโมง

Reduce Process Step

✔ ลดขั้นตอนการทำงาน โดยสามารถเช็คสถานะและควบคุมอุปกรณ์ผ่าน Alto Command Center เพียง
ปลายนิ้วสัมผัส 
✔ เข้าถึงทุกข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็น ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ , ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละอุปกรณ์ หรือผลการประหยัดการใช้ไฟฟ้าหลังจากติดตั้ง
✔ สรุปและวิเคราะห์เหตุการณ์ย้อนหลัง เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและการซ่อมแซมอย่างมีประสิทธิภาพ

Mobirise
Mobirise
Go Green with AltoTech

✔ ประหยัดการใช้พลังงานได้มากขึ้น
✔ ลดการปริมาณการปล่อย Carbon footprints
✔ เข้าถึงการรับรองมาตรฐาน Green venue หรือ
Green Hotel ได้ง่ายขึ้น
✔ ดึงดูดกลุ่ม Green travelers หรือ Green investors
ได้มากขึ้นAlto App Store

✔ Marketplace สำหรับ Applications เพื่อสร้างความสามารถใหม่ ๆ ให้กับโรงแรมและอาคาร
✔ เพิ่มศักยภาพการประหยัดพลังงาน และการบริหารงานโรงแรม/อาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
✔ เพิ่มประสิทธิภาพให้โรงแรมหรืออาคารของคุณอัจฉริยะมากขึ้น


Mobirise

Our Partners

AWARDS

NAVIGATION

Home
Site References
Blog


CONTACT DETAIL
Customer Support

📞 082-059-9603
📞 095-161-5011
📍   719 Mint Tower, Banthat Thong Road, Wang Mai, Pathum Wan District, Bangkok 10330