บิลค่าไฟสำคัญไฉน ?

เคยสงสัยไหมครับว่า ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนทำไมแพงจัง
ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นถูกคิดมาจากส่วนใดบ้าง ?
.
ถึงสิ้นเดือนทีไร เมื่อมองไปที่ “รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Amount)” ของบิลค่าไฟ ได้แต่ปาดน้ำตาและจ่ายไป ซึ่งค่าไฟนั้นคิดเป็น 30 - 40% จากค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยทีเดียว
.
จะดีกว่าไหม ถ้าเจ้าของโรงแรมจะรู้ว่าที่มาที่ไปของค่าไฟที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน เพื่อที่จะวิเคราะห์สาเหตุที่ค่าไฟแพง รวมถึงแนวทางที่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งวันนี้ AltoTech ได้สรุป 7 ส่วนของบิลค่าไฟที่เจ้าของโรงแรมควรรู้ ประกอบด้วย

Mobirise

1. ประเภทของกิจการ : กิจการโรงแรมถูกจัดให้อยู่ในประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ซึ่งจะแบ่งย่อยเป็น 3 ส่วนตามขนาดแรงดันที่โรงแรมใช้ คือ ประเภท 5.2.1 แรงดัน 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป, 5.2.2 แรงดัน 12-24 กิโลโวลต์ และ 5.2.3 แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์ ซึ่งแต่ละประเภทก็จะถูกเก็บค่าบริการไฟฟ้าที่แตกต่างกันไปตามขนาดแรงดัน
2. รายละเอียดค่าพลังงานไฟฟ้า : ในกิจการโรงแรมนั้น ถูกคำนวณจาก 2 ส่วน ได้แก่
                 On Peak คือ ช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
                 Off Peak คือ ช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ ,
                                                                                  เวลา 00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ ,
                                                                                  วันหยุด ราชการตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย)
                 ซึ่งค่าไฟฟ้าในช่วง Off Peak จะมีอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าช่วง On Peak หากเจ้าของโรงแรมสามารถบริหารจัดการ                   การใช้ไฟฟ้าในส่วนของช่วงเวลาตรงนี้ได้ ก็จะทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าไปได้มากเลยทีเดียว
3. ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า : คิดจากความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ (kW) เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดของช่วงเวลาในแต่ละเดือน
4. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ : สะท้อนให้เห็นว่าภายในกิจการมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งหากมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ต่ำกว่า 0.85 จะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ละ 56.07 บาท
* สำหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ ให้ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์ ซึ่งหากกิจการโรงแรมของคุณมีการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้กิจการของคุณต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
5. ค่าบริการ : คิดเป็นจำนวน 312.24 บาท/เดือน
6. ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) : เป็นการลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัย 2 อย่าง คือ ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. และค่าซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรจะมีการปรับทุก ๆ 4 เดือน หากปัจจัยข้างต้นมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น ค่าไฟฟ้าผันแปรก็จะปรับตัวแพงขึ้นตาม และหากปัจจัยข้างต้นมีการปรับตัวลดลง ค่าไฟฟ้าผันแปรก็จะปรับให้ถูกลงนั่นเอง
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
.
คำถามต่อมาคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนที่เราจ่ายไป เป็นราคาที่เหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป ซึ่งเจ้าของโรงแรมสามารถคำนวณเองได้ง่ายๆ ผ่านการใช้ข้อมูลจาก AMR และ PMS (Property Management System) ซึ่งจะมีวิธีคำนวณอย่างไร โปรดติดตามในโพสต์ต่อไปนะครับ
.
เริ่มต้นการลดค่าไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีจาก AIoT ได้แล้ววันนี้
กับ Package : Know Your Consumption แพคเกจที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการทุกท่านเข้าใจการใช้พลังงานไฟฟ้าของกิจการของตนเอง และสามารถลดค่าไฟฟ้า ลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
☎ 085-973 9292
sales@altotech.net

NAVIGATION

Home
Site References
Blog


CONTACT DETAIL
Customer Support

📞 082-059-9603
📞 095-161-5011
📍   719 Mint Tower, Banthat Thong Road, Wang Mai, Pathum Wan District, Bangkok 10330